EN

İnsan Kaynakları Politikası

Kuzey Marmara Otoyol olarak; İnsan Kaynakları temel politikasını yasal mevzuatlar ve şirketin genel stratejisi ışığında hazırlanan ilgili politikalar çerçevesinde “verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmak” etrafında oluştururuz.  Bununla birlikte otoyol kullanıcılarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için çalışanlarımızın hem davranışsal olarak ve hem de mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlarız.

İnsan Kaynakları olarak misyonumuz, motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, iç ve dış müşteri memnuniyetine önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmaktır. Bu amaçla;

 • İnsan Kaynakları Yönetimi olarak kendini ve şirketini ileri taşıyabilecek değerleri üretebilme vizyonu ve hedefindeki çalışan adaylarını ‘Doğru işe doğru insan’ politikasını benimseyerek bünyemize katmak öncelikli hedeflerimizdendir. En iyi düzeydeki çalışanlardan oluşan bir çalışma iklimine sahip olmanın ilk ve en önemli şartının, işyerinde en iyi performansı sergileyeceğini öngördüğümüz kişileri işe almak olduğuna inanırız.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve etkinlikler düzenleriz.
 • Çalışanlarımızın mesleki gelişimi ve eğitimi şirket önceliklerimizdendir. 
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur; kadın ve erkek çalışanlarımıza her durumda eşit yaklaşılmasını ve ayrımcılık yapılmamasını sağlarız.
 • Çalışanlarımız için karşılıklı güvene ve saygıya dayanan, mesleki ilke ve sorumluluklarının ön planda olduğu bir çalışma ortamı yaratırız.
 • Gelişim potansiyelinin yüksek olduğu, beceri ve tecrübenin değerlendirildiği ve ödüllendirildiği, konusunda uzman ve alanında yeni açılımlar ortaya koyan çalışanlarımızın yetkinlik ve kabiliyetlerini arttırmak ve daha üst pozisyona hazırlamak amacıyla eğitimlerini destekleriz.
 • Çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşıyan, bireyler arası fırsat eşitliği ilkeleriyle saygın bir çalışma ortamı sunarız.
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutar, aile bilinci oluştururuz.
 • Çalışanın, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik eden bir kurumsal kültürü oluşturmayı ve yaşatmayı hedefleriz.
 • Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimiz için de referans noktası olabilecek Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm seviyeler için eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlıca adapte olabilecek şekilde organizasyonel yapımızı sürekli geliştirmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı için gerekli alt yapı sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerinin yanında, birlikte çalıştıkları kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini de artırmak,
 • Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,