EN

Kuzey Marmara Otoyolu olarak; mevcut otoyol ağlarının devamı niteliğindeki güzergahımızla, otoyol kullanıcılarımıza güvenli, konforlu, son teknolojiye uygun, ekonomik, çevreye duyarlı ve insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak otoyol işletme ve bakım hizmetlerini sunmayı hedefleriz.

Bu amaçla; 

  • Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, en yüksek kalitede hizmet sağlamayı, 
  • Hedeflerimize ulaşmak için en önemli faktörün nitelikli insan kaynağı olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın “Kalite”, “Çevre”, “İş Sağlığı Güvenliği” ve “Yol Trafik Güvenliği” farkındalığını, iş performansını ve memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı, 
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımına yönelik iletişim kanalları oluşturmayı, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak iş birliği içerisinde etkin iletişim sağlamayı,
  • Hizmetlerimiz sırasında oluşabilecek tehlikelerden ve çevre boyutlarından kaynaklı riskleri ortadan kaldırarak ve işyerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak iş ile ilgili olası çevre kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, 
  • Ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara sebep olabilecek trafik kazaları konusunda riskleri belirlemeyi, trafik kazalarından kaynaklı kayıpları azaltmak üzere önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi,  
  • Kritik öneme sahip sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını ve işlediği tüm kişisel verileri korumayı, bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği ve gizlilik yönetim sistemindeki riskleri ve fırsatları yönetmeyi, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı,
  • Faaliyetlerimizi ilgili yasal ve diğer şartlara uygun olarak yürüterek uluslararası standartlar doğrultusunda kurulan entegre yönetim sistemimiz ile sürekli iyileşme ve gelişmeye açık uygulamalarda bulunarak bu uygulamaları ölçülebilir, ulaşılabilir ve izlenebilir hedeflerle gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.