EN

Entegre Yönetim Sistemi, İstanbul’un Avrupa yakasında Kınalı’dan başlayarak Odayeri’nde, Anadolu Yakası’nda Kurtköy’den başlayarak Kocaeli ilini de kapsayacak şekilde Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde sona eren güzergah boyunca işletme ve bakım faaliyetlerini (otoyol kullanıcılarından ücret tahsilatının gerçekleştirilmesi, otoyol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat koşullarının sağlanması için yapılan trafik güvenliği yönetimi, rutin bakım, kış bakımı, müşteri hizmetleri vb.) kapsar.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Kuzey Marmara Otoyolu olarak; mevcut otoyol ağlarının devamı niteliğindeki güzergahımızla, otoyol kullanıcılarımıza güvenli, konforlu, son teknolojiye uygun, ekonomik, çevreye duyarlı ve insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak otoyol işletme ve bakım hizmetlerini sunmayı hedefleriz. 
Bu amaçla; 

  • Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, en yüksek kalitede hizmet sağlamayı,  Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, en yüksek kalitede hizmet sağlamaya çalışırız.

  • Hedeflerimize ulaşmak için en önemli faktörün nitelikli insan kaynağı olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın kalite, çevre ve İSG farkındalığını, iş performansını ve memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı, 

  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımına yönelik iletişim kanalları oluşturmayı, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak iş birliği içerisinde etkin iletişim sağlamayı,

  • Hizmetlerimiz sırasında oluşabilecek tehlikelerden ve çevre boyutlarından kaynaklı riskleri ortadan kaldırarak ve işyerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak iş ile ilgili olası çevre kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, 

  • Faaliyetlerimizi sürdürülebilir kaynaklara ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak ve atıkları kaynağında ayrıştırarak, geri kazanıma önem vererek çevrenin korunmasını,

  • Faaliyetlerimizi ilgili yasal ve diğer şartlara uygun olarak yürüterek uluslararası standartlar doğrultusunda kurulan entegre yönetim sistemimiz ile sürekli iyileşme ve gelişmeye açık uygulamalarda bulunarak bu uygulamaları ölçülebilir, ulaşılabilir ve izlenebilir hedeflerle gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.