EN

Kuzey Marmara Otoyolu olarak; mevcut otoyol ağlarının devamı niteliğindeki güzergahımızla, otoyol kullanıcılarımıza güvenli, konforlu, son teknolojiye uygun, ekonomik, çevreye duyarlı ve insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak otoyol işletme ve bakım hizmetlerini sunmayı hedefleriz.

Bu amaçla;

  • Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, en yüksek kalitede hizmet sağlamayı,
  • Hedeflerimize ulaşmak için en önemli faktörün nitelikli insan kaynağı olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın “Kalite”, “Çevre”, “İş Sağlığı Güvenliği” ve “Yol Trafik Güvenliği” farkındalığını, iş performansını ve memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımına yönelik iletişim kanalları oluşturmayı, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak iş birliği içerisinde etkin iletişim sağlamayı,
  • Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, en yüksek kalitede hizmet sağlamayı,
  • Hizmetlerimiz sırasında oluşabilecek tehlikelerden ve çevre boyutlarından kaynaklı riskleri ortadan kaldırarak ve işyerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak iş ile ilgili olası çevre kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
  • Ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara sebep olabilecek trafik kazaları konusunda riskleri belirlemeyi, trafik kazalarından kaynaklı kayıpları azaltmak üzere önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizi sürdürülebilir kaynaklara ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak ve atıkları kaynağında ayrıştırarak, geri kazanıma önem vererek çevrenin korunmasını,
  • Üst yönetim liderliğinde tüm çalışanların katılımı ve sürdürülebilir uygulamalar ile faaliyetlerimiz ile ilgili yasal ve diğer şartlara uygun olarak yürüterek uluslararası standartlar doğrultusunda kurulan yönetim sistemlerimiz ile sürekli iyileşme ve gelişmeye açık uygulamalarda bulunarak bu uygulamaları ölçülebilir, ulaşılabilir ve izlenebilir hedeflerle gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.